Regulamin

§ 1

Aby dodać firmę do bazy www.najlepsiwbranzy.pl należy się zarejestrować w serwisie.

§ 2

Korzystanie z portalu z serwisu jest całkowicie bezpłatne.

§ 3

Każdy wpis będzie weryfikowany przez administratora (Polski Związek Pracodawców Budownictwa) pod względem jego autentyczności i poprawności.

§ 4

O skutecznym zamieszczeniu firmy na portalu decyduje administrator serwisu – Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

§ 5

Użytkownik posiadający profil w serwisie ma prawo do zmiany wpisu dokonanego przez siebie przy użyciu panelu sterowania. Użytkownik posiadający profil ma możliwość dawania ocen innym użytkownikom.

§ 6

Użytkownik ma prawo usunąć swoje konto z serwisu. W tym celu wysyła e-maila z prośbą o usunięcie firmy na adres najlepsiwbranzy@pzpb.com.pl.

§ 7

Polski Związek Pracodawców Budownictwa jako właściciel i administrator portalu nie zamieszcza w bazie firm oraz instytucji działających sprzecznie z polskim i międzynarodowym prawem.

§ 8

Administrator portalu Polski Związek Pracodawców Budownictwa zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie www.najlepsiwbranzy.pl

§ 9

Reklamacje dotyczące wpisów w serwisie www.najlepsiwbranzy.pl należy kierować na adres e-mail najlepsiwbranzy@pzpb.com.pl. Przedmiotowa reklamacja winna zawierać dane wnoszącego reklamacje, dane konta Użytkownika oraz zwięzły opis przedmiotu sprawy. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony na wskazany przez Użytkownika adres e-mail w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

§ 10

Polski Związek Pracodawców Budownictwa nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników portalu.

§ 11

Polski Związek Pracodawców Budownictwa jako właściciel serwisu nie będzie udostępniał, ani w żaden sposób odsprzedawał informacji i danych znajdujących się na portalu.

§ 12

Niniejszy regulamin został ogłoszony z dniem 1 listopada 2014 roku i obowiązuje od dnia jego ogłoszenia.

© 2014 najlepsiwbranzy.pl Wszelkie prawa zastrzeżone